Som pioner i det nye nettbaserte systemet for HELSENORGE, er vi blandt de første i landet som har fått tilgang til KJERNEJOURNAL.

Se på følgende link for nærmere opplysning:

https://helsenorge.no/kjernejournal