Bergen kommunen sender ny forsyning av influensavaksiner så fort de får påfyll, sannsynligvis i uke 44/45.