På grunn av Covid-19 pandemien, ber vi om at dere primært henvender dere til oss digitalt via helsenorge.no. Dere er ellers velkommen for å ringe oss.

For å hindre spredning og opprettholde drift ved legesenteret, ber vi om at de med luftveissymptomer ikke oppsøker legesenteret ved oppmøte, men digitalt på helsenorge.no. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, kan du ringe nærmeste legevaktsentral på telefon 116117. 

Vi viser forøvrig til informasjon på FHI.no og helsenorge.no