Personer i risikogrupper som årlig bør vaksineres mot influensa er:

 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma). 
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer (spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon).
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar.
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt.
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt.
 • Voksne og barn med diabetes (både type 1 og type 2).
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, det vil si kroppsmasseindeks (BMI) over 40kg/m2
 • Beboere i omsorgsboliger og på sykehjem.
 • Personer som er 65 år eller eldre.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes før vaksinasjon.
 • Voksne og barn med andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter individuell vurdering av lege).

Ellers anbefales det at helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og familiemedlemmer til personer som er immunsupprimerte vaksinerer seg.