Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Ny pasient

Du kan henvende deg som ny pasient hos oss på Skjold Legesenter selv om du ikke har fastlege her. Vi kan hjelpe deg med å bytte lege dersom du ønsker det.

 Ønsker du å bytte fastlege nå, klikk her

Eller ring Fastlegekontoret på tlf 23327000

Som ny pasient ved Skjold Legesenter registreres du i vårt journalsystem den 1. i påfølgende måned etter at du har meldt bytte på fastlegekontoret. I tillegg må mobilnummer registreres for at du skal kunne benytte deg av vår sms- løsning. Av den grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang.

Det er en forutsetning for  å kunne yte god helsehjelp at vi har en tidligere journal å forholde oss til. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med din tidligere fastlege og be om å få journalen oversendt til oss. Vi bruker Infodoc Penario journalsysten, og ønsker primært å få journalen tilsendt på CD.

Har du endret adresse, mobilnummer eller arbeidsplass?

Husk å informere oss om endring av adresse, mobilnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.