Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du ta kontakt med oss gjennom helsenorge.no. Her kan du bestille deg time/resept/eller ha e-konsultasjon med legen. Gå inn på nettsiden og samtykke "bruk av helsetjenester og ordninger", så er du igang.

OBS  DU KAN IKKE BESTILLE HASTETIME  VIA WEB ELLER SMS.

 

Avbestille time, eller endre timeavtale

Avbestilling av timer må skje senest virkedagen før(på fredager senest før kl 11).

Dersom man ikke møter opp på avtalt konsultasjonstime, uten si i fra på forhånd, påberoper man seg regning på kr 200 + omkostninger.

Ring oss eller send oss en melding inne på helsenorge.no 

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Send oss reseptforespørsel inne på helsenorge.no. Skjold Legesenter har innført  e-resept (elektroniske resepter). Dette  betyr at du kan få ekspedert din e-resept ved valgfritt apotek eller bandasjist i Norge uten papirresept fra legen. Hvis du ikke ønsker e-resept må du ringe oss.

Attester og korttidssykemeldinger

Attester krever konsultasjon hos lege.

Vi utsteder førerkortattester.

Alle sykmeldinger krever konsultasjon hos lege. Leger kan ikke skrive sykmelding med tilbakevirkende kraft utover den dagen vi først registerte en henvendelse. Som pasient må du derfor huske å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du tror du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Sykepenger under utenlandsopphold
Sykmelder skal ikke lenger skrive noen uttalelse om dette.
Det er blitt forenklinger i NAVs behandling av søknader om sykepenger under utenlandsopphold. Det er større fokus på medvirkningsplikten og ansvarliggjøring av den sykmeldte. Hensynet til arbeidsgiver er også vektlagt ved at arbeidsgivers eventuelle planer for oppfølging i den aktuelle perioden nå blir tatt hensyn til i NAV sin vurdering av søknaden.
For sykmelder innebærer de nye rutinene blant annet:

  • Den sykmeldte må søke selv søke om å beholde sykepenger under utenlandsopphold
  • Den sykmeldte skal benytte et nytt søknadsskjema før han eller hun reiser til utlandet (finnes på nav.no)
  • Den sykmeldte må avklare med sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge sykefraværsperioden eller hindre planlagt behandling og oppfølging
  • Sykmelder skal ikke lenger skrive noen uttalelse om dette
  • Den sykmeldte må selv bekrefte at utenlandsoppholdet er avklart med sykmelder

For mer informasjon, se Nav.no.

 

Skjema legeerklæring pleiepenger og opplæringspenger 
Nå er skjemaene for legeerklæring ved søknad om pleiepenger og opplæringspenger tilgjengelige for utskrift på nav.no. Dette har vært flere ganger vært etterspurt av leger.
Skjemaene er ikke endret, og det er fortsatt slik at lege eller behandlende helseinstitusjon skal fylle ut og underskrive skjemaet sammen med den som søker om stønaden.
Ved søknad om pleiepenger til sykt barn er det lege ved helseinstitusjon som har ansvar for behandling av barnet som skal fylle ut legeerklæringen på søknaden. Ved søknad om opplæringspenger er det lege ved den helseinstitusjon der kurset eller opplæringen skal foregå som skal gjøre tilsvarende.
Skjemaene må tas ut sammen med en førsteside som skal sendes sammen med søknaden. Gå inn pånav.no – Privatperson – Skjemaer – Velg skjema – Neste steg – kryss av ved å velge riktig alternativ – Legg in pasientens postnummer + personnummer – skriv ut.

Vaksinering

Influensavaksine, vaksine mot lungebetennelse eller stivkrampe gjøres etter avtale.