Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Skjold Legesenter AS

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Nå kan du ta kontakt med oss gjennom HELSENORGE.NO for bestilling av time, resept og e-konsultasjon. Logg deg inn på helsenorge.no med bank id eller tilsvarende for å aktivere dette - samtykke "FULL" til "Bruk av helstetjenester og ordninger", så er du igang. Ellers er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker det.

E konsultasjoner på helsenorge.no kan benyttes til oppfølging av tidligere kjent problemstilling. Dette kan også være en begrunnet melding om behov for forlenget sykemelding, eller annet du ønsker tilbakemelding på. E konsultasjoner utløser konsultasjonstakst og bygger seg opp mot frikortbeløp som andre konsultasjoner.

Ønsker du å bli pasient hos oss?

Du kan bruke følgende link:

 Ønsker du å bytte fastlege nå, klikk her

Eller ring Fastlegekontoret på 23 32 70 00

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

ANG VIDERE VAKSINERING MOT COVID 19

18. april 2021

Vi er snart ferdig med vaksinasjon mot covid 19 av aldersgruppe 65 og eldre, samt  personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.

Så er det Bergen kommune som tar over videre vaksinering. Får du tilbud av kommunen om vaksinasjon, så må du takke ja, hvis du ønsker å bli vaksinert mot covid 19.

Alle som har fått dose  nr 1 her ved Skjold legesenter, vil også få dose nr 2 her ved kontoret.

Dette til orientering.

Hilsen oss ved Skjold legesenter

 

29. januar 2021

Pasienter med luftveissymptomer kan oppsøke oss primært via helsenorge.no eller ringe på vårr telefonnr.

Dette for å hindre spredning og opprettholde drift ved legesenteret.

Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, kan du ringe nærmeste legevaktsentral på telefon 116117. 

Vi viser forøvrig til informasjon på FHI.no og helsenorge.no

ANG KORONAVAKSINEN

6. januar 2021

Vi har en del pågang på telefon ang spørsmål om koronavaksine. Vi vil kalle inn alle pasienter som skal ha vaksine etter rekkefølgen som er satt av regjeringen. Vennligst vent til du blir kontaktet av legekontoret.

Influensavaksine høsten 2020

29. oktober 2020

Bergen kommunen sender ny forsyning av influensavaksiner så fort de får påfyll, sannsynligvis i uke 44/45.

INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2020

28. september 2020

Vi får mange spørsmål om influensavaksinen har kommet. Den blir kjørt ut til legekontorene i uke 43. Ta kontakt igjen på telefon eller helsenorge når det nærmer seg uke 43. IKKE kom unødvendig opp på kontoret for bestilling av time til vaksinering, da dette skaper større sjanse for smittespredning av Coronaviruset. Takk for forståelsen. Mvh oss ved Skjold legesenter.

FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2020

10. juni 2020

Lege Kamp har ferie i uke 29/30/31 og 32

Lege Heggren har ferie i uke 27/29/30/31

Vi holder stengt i uke 29/30/31 og 32

For akutt sykdom så kan disse vikarene kontaktes i ferien:

Uke 29: Bergen legevakt tlf 116117/Fana legevakt tlf 55 56 13 00

Uke 30/31/32: Legene Liby/Omdal ved Nesttun legekontor på tlf 55 13 34 82.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer

Unntakstilstander pga Coronaviruset

16. mars 2020

På grunn av Covid-19 pandemien, ber vi om at dere primært henvender dere til oss digitalt via helsenorge.no. Dere er ellers velkommen for å ringe oss.

For å hindre spredning og opprettholde drift ved legesenteret, ber vi om at de med luftveissymptomer ikke oppsøker legesenteret ved oppmøte, men digitalt på helsenorge.no. Dersom du ikke oppnår kontakt med oss, kan du ringe nærmeste legevaktsentral på telefon 116117. 

Vi viser forøvrig til informasjon på FHI.no og helsenorge.no

INFLUENSAVAKSINE 2019

24. oktober 2019

Personer i risikogrupper som årlig bør vaksineres mot influensa er:

 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma). 
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer (spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon).
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsforsvar.
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt.
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt.
 • Voksne og barn med diabetes (både type 1 og type 2).
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, det vil si kroppsmasseindeks (BMI) over 40kg/m2
 • Beboere i omsorgsboliger og på sykehjem.
 • Personer som er 65 år eller eldre.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes før vaksinasjon.
 • Voksne og barn med andre alvorlige og/eller kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (etter individuell vurdering av lege).

Ellers anbefales det at helsepersonell med pasientkontakt, svinerøktere og familiemedlemmer til personer som er immunsupprimerte vaksinerer seg.

INFLUENSAVAKSINE HØSTEN 2019

15. oktober 2019

Da starter straks utkjøringen av influensavaksinen for høsten 2019. Vi er igang med vaksinering fra uke 43. Pris for setting av influensavaksine er i år kr 250. 

 

Ferieavvikling sommeren 2019

12. juni 2019

Lege Kamp har ferie i uke: 27/28/29 og uke 32.

 

Lege Heggren har ferie i uke: 28/30/31 og uke 32.

 

 

 

Vi holder helt stengt her i uke 28 og uke 32.

 

 

Vikarer i de stengte ukene er:

 

Uke 28: Lege Liby/Omdal ved Nesttun Legekontor tlf 55133482, Lege Rokstad ved laguneparken tlf: 55117660

Lege Tveråmo på Nesttun tlf: 55229582.

 

Uke 32: Lege Liby/Omdal ved Nesttun Legekontor tlf 55133482, Lege Kirsten Rokstad ved laguneparken tlf: 55117660.

 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer

 

 

 

Bergen legevakt: 55568760

 

Fana legevakt: 55561300

 

 

Les flere nyheter